Ticho a Klid

Tanec jemnosti, harmonie a rovnováhy uvnitř i navenek.

V míru a bezpečí ve svém těle na zemi.

Kraniosakrální biodynamika

Zdraví nemůžeme “vytvořit.” Můžeme jej s trpělivostí, pozorností, jemností a citem pozvat. Můžeme s ním laskavě sedět a tiše naslouchat jeho projevům. Náš organismus se uzdravuje sám, jakmile uvolníme cestu.

O metodě

Kraniosakrální biodynamika je spojení se s vrozeným zdravím člověka skrze vysoce citlivý, neinvazivní a extrémně jemný prostor, vztahové pole.

Do svojí současné biodynamické podoby se metoda vyvinula z odkazu klasické medicíny (osteopatie a kraniosakrální terapie). Jde ovšem za koncept zasahování do struktury těla, jeho vylepšování, náprav a léčení. Přesahuje také stará paradigmata hierarchie terapeut-klient a zaměřování se na klienta a jeho problém, patologii či jednotlivosti. Jedná se o celostní přístup ke člověku, který souvisí úzce s naším vztahem s vnější i vnitřní realitou: tělem, myslí, duchem, duší, našimi vztahy, přírodou a vesmírem.

Hlavním nástrojem průvodce je vnímání samo a zaměření pozornosti na přítomnost vrozeného zdraví. Potřebuje proto pěstovat citlivost, trpělivost, naslouchání a odložit svá přesvědčení, myšlenkové koncepty, záměry, a jiné rušivé vlivy. Úkolem průvodce je tedy “uhnout z cesty” vnitřní moudrosti. “Stav mysli praktikanta je klíčový, a stává se ve skutečnosti ‚ne-praktikantem’” (J. Jealous).

Pro koho

Setkání může být podpůrné při:

  • autoregulace metabolismu a imuno-endokrinního systému – podpora pro imunitní systém, detoxikaci a trávení,
  • zvýšení kapacity zvládat stres, úzkosti a neurózy, nalézt a ustálit spojení s vnitřním klidem,
  • harmonizace příliš aktivovaného nervového systému, zlepšení spánku, oživení při útlumu a vyčerpání,
  • zmírnění bolesti a zlepšení hybnosti,
  • zpracování traumatu a náročných životních situací,
  • spojení, procítění sama sebe, spojení duše a těla, uzemnění, chuť do života.