Komunikace se zvířaty

“Existuje hlas který nepoužívá slov. Poslouchej.”

(Rumi)

Zvířata jsou stejně jako my energetické bytosti které mají své pocity, potřeby a s tím související myšlení. To, že nemají schopnost slovního vyjádření, ještě neznamená, že by s námi nekomunikovali. Ve skutečnosti s námi okolní prostor komunikuje neustále.

Nepřestává mě dojímat bezpodmínečnost našich zvířecích společníků a jejich laskavá a trpělivá přítomnost s námi. Pokaždé jsem v úžasu z jednoduchosti odpovědí. Zvířata a příroda jsou mí učitelé a jsem jim vděčná za každé nové setkání “za slovy.”

O metodě

Už jste někdy pomysleli na kamaráda a za okamžik Vám ten samý člověk zavolal?

Podívali jste se na osobu v opačném rohu kavárny a okamžitě věděli co prožívá?

Jak rozezná matka kilometry daleko, že její dítě je v bezpečí nebo volá o pomoc? 

Schopnost telepatického spojení je přirozená vlastnost člověka. Slovo telepatie pochází ze starořeckého tele-vzdálený, patheia – vnímání nebo pociťování. Telepatické spojení se zvířaty dodnes vědomě využívají kmeny původních obyvatel při stopování a lovu. Mediace zvířecí komunikace je dnes kromě soukromých konzultací využívána v projektech pro konzervaci druhů v rozsáhlých chráněných oblastech a v divočině, v záchranných stanicích, zoologických zahradách a parcích.

Jedná se o energetický přenos informace na dálku podobný rádiovému, wifi či satelitnímu spojení, s tím rozdílem že k přijímání a vysílání jsou dokonale vybavena naše těla. Ta mohou přijímat informace intuitivně, formou pociťovaných vjemů (pocitů), slov, obrazů, vůní, chutí, zvuků, vzpomínek nebo přímého vědění.

Aby spojení mezi člověkem a zvířetem fungovalo, potřebuje mediátor specifický stav soustředění, přítomnosti a receptivity, prostý od běžného myšlení, navyklých vzorců a očekávání. Toho lze dosáhnout tréninkem technik ke zklidnění mysli, dechu, snížení stresu. Pravidelná praxe vede ke zpomalení mozkových vln a posunu vědomí do úrovně mimo čas a prostor, zvýšení stavu koherence srdce. Právě srdce ve svém koherentním stavu je orgánem intuitivního předávání informací.

Pro koho

Komunikace v aktuální zátěžové situaci může být pro emočně nezaujatého mediátora, neutrálního svědka, snazší a přístupnější.

Mediátora komunikace se zvířaty může být vhodné kontaktovat když:

  • Chcete od zvířete získat detailnější popis o symptomu, pocitech a bolestech (např. lokalizace, intenzita, kvalita a frekvence) a jeho emočních a psychologických příčinách (nejedná se o diagnózu),
  • Zvíře projevuje změny chování, jako strachy, úzkosti nebo depresi a chcete porozumět jejich příčině a jak jej podpořit,
  • Zvíře podstupuje změnu jako operaci, stěhování, cestu, je vystaveno odchodu člena rodiny/ vítání nového člena rodiny, a potřebujete jej informovat o tom co se bude dít a proč,
  • Rozhodujete se o volbě či změně terapie a chcete znát pocity a názory zvířete,
  • Doprovázíte svého společníka při odchodu,
  • Jedná se o pracovní – asistenční zvíře (např. pes ve službách canisterapie, kůň ve službách hiporehabilitace) a chcete se ujistit o tom že není přetěžováno, případně zjistit co by rádo dělalo,
  • Chcete jej lépe poznat, vědět více o jeho zálibách, přáních, abyste jeho i Váš společný život udělali krásnějším a radostnějším,
  • Zvíře se zatoulalo, ztratilo, chcete se s ním spojit, lokalizovat ho.

***

“Nechť jsme oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.“”

(Sv. František z Assisi)