Mimózovití

V roce 1978 dostala jistá skupina lidí označení “mimózovití,” podle rostliny Citlivka stydlivá, Mimosa pudica. Oproti jiným rostlinám (kromě těch masožravých) projevuje citlivka zvýšenou citlivost vůči vnějším jemným podnětům, jako např. jemný dotek, vítr a déšť, tím že sklápí své vějířovité listy. Díky této strategii se v několik vteřinách “zneviditelní” před býložravci. Evolučně se této rostlině gen citlivosti vyplatil, protože se dodnes zachovala jako samostatný druh. Stejně jako žlutě kvetoucí rostlina nese znaky vysoké citlivosti také skupina „mimózovitých” lidí, tzv. HSP, Highly Sensitive People, Vysoce Citliví Lidé.

Čím méně o tom mluvíte, tím více tím trpíte. K tomu aby stud v našem životě exponenciálně rostl potřebuje tři věci: utajování, ticho a hodnocení.

(Brené Brown)

Osoba s vysokou citlivostí – Highly Sensitive Person (HSP)

Pokud mezi ně nepatříte Vy sami, můžete si být jisti že každý pátý člověk ve vašem okolí ano. A to je důvod proč tyto řádky číst, i když zdánlivě nesouvisí s tím, co jste hledali když jste můj web navštívili. Záměr tohoto textu je pravý opak utajování, ticha a hodnocení. Záměr je šířit jasnost, informace, porozumění a podporu pro všechny zúčastněné. Nejen pro lidi se znaky HSP, ale i jejich rodinu, přátele, kolegy. Protože lidé s vysokou citlivostí mají v sobě dary které nám všem mohou život prozářit a udělat krásnějším. Nedovolme si je kvůli nevědomosti přehlédnout.

Lidé se znaky vysoké citlivosti v rovnoměrném zastoupení 1:1 ženy vůči mužům tvoří 15-20% naší dnešní populace. Příliš velké procento aby se jednalo o poruchu, a ne dost významné procento aby bylo běžně chápáno. Vysoká citlivost je dědičná genetická predispozice, a stejně jako jakákoliv jiná vlastnost může být darem nebo překážkou, podle toho jak s ní my a naše okolí zacházíme. Porozumění je klíčové. V dnešní informační době se osvěta šíří daleko lépe než např. před 30, 50 lety. Vygooglete si prosím sami zkratku HSP a proveďte vlastní výzkum, vyplňte online test citlivosti, kupte knihu, shlédněte film, najděte vědecké zdroje nebo terapeutickou podporu která s Vámi souzní. Pokud ne sami pro sebe, udělejte to pro druhé ve svém životě.

Mezitím uvádím stručný soupis faktů, které jsou pravdivé o mě, mé psí parťačce, většině mých blízkých přátel, učitelů a jejich dětí, a samozřejmě, každém pátém člověku kterého potkám :).

Lidé s vysokou citlivostí

 • Daleko více si všímají detailů než druzí. Jejich mozek tyto informace shromažďuje a do hloubky zpracovává.
 • Znaky vysoké citlivosti objevili biologové nejen u lidského druhu, ale také u 100+ živočišných druhů, od ovocných mušek, ptáků, ryb, psů, koček, koňů po primáty. Tyto rysy odráží určitý typ strategie přežití: pozorování před jednáním. Mozek lidí s HSP rysy funguje odlišně od 80-85% zbývající populace.
 • HSP rys je geneticky podmíněn, je tedy více než pravděpodobné, že pokud máte HSP rysy, najdete je také u některého z Vašich předků.
 • Intenzivní, chaotické, komplexní nebo nové situace, které trvají delší dobu, stimulují nadměrně jejich nervový systém, a jsou tak snadněji zahlcení oproti zbytku populace.
 • Vysoká citlivost se nerovná introverzi. Celých 30% lidí s vysokou citlivostí jsou extroverti.
 • Bojácnost, stydlivost a neuroticismus mohou osoby s HSP doprovázet, jsou to však získané – naučené strategie, jak s vysokou citlivostí přežít, nejedná se o vrozený rys. Vysoká citlivost může být nepochopená a špatně diagnostikována.
 • Vysoká citlivost je v různých kulturních kontextech různě ceněna. V kulturách nedoceňujících citlivost mají tito lidé tendenci k nízkému sebevědomí. Často slyší od malička zprávy o tom, že nejsou “normální,”  a podvědomě se proto tak také necítí.
 • Některé potenciálně zahlcující stimuly: jasná světla, intenzivní pachy, hrubé látky, ostré zvuky, obtažené oblečení, emočně vypjaté situace, časový tlak, tlak na výkon, násilné scény v TV.
 • Ve vypjatých situacích jim může pomoci stáhnout se do ticha a soukromí, např. tmavé místnosti s postelí, do oblíbeného místa v přírodě.
 • Pravidelné dávky samoty jsou pro většinu HSP důležitou příležitostí pro načerpání energie a zpracování vjemů.
 • Mají velmi bohatý a komplexní vnitřní život, hluboké zpracovávání myšlenek a pocitů, intuici a živou představivost.
 • Oceňují a rozeznají jemné vůně, chuti, zvuky a umění, estetiku, harmonii.
 • Zvýšená empatie, odečítání emocí, emoční inteligence: zrcadlové neurony vysoce citlivých lidí generují v testu empatie více aktivity oproti kontrolní skupině. 
 • Alanis Morissette, Nicole Kidman, Albert Einstein, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi a Martin Buber mají jedno společné: znaky vysoké citlivosti (poslední čtyři nebyli testováni ale slova a činy o jejich HSP znacích vypovídají).